TIN TỨC
CẬP NHẬT HÌNH ẢNH THỰC TẾ THÁNG 5/2020 CÁC DỰ ÁN ĐXMT TRIỂN KHAI
Đất xanh miền trung nói luôn đi đôi với hành động, cập nhật nhanh hình ảnh các dự án DXMT đang triển khai và phát triển dự án
Sau đại dịch Covid-19, đâu là chiến lược của Đất Xanh Miền Trung năm 2020?
Đại dịch Covid-19 gây ra không ít khó khăn với toàn bộ nền kinh tế. Nhưng tại Đất Xanh Miền Trung (DXMT), chiến lược được vạch ra cho năm 2020 và cả các mục tiêu dài hơi, kế hoạch lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng đặt ra trước đó, vẫn được bảo toàn.